Нова ОП ще даде тласък на науката

„Ще финансираме изграждането на центрове за върхови постижения в науката и компетентности”, заяви зам.-министър Иван Кръстев

„Ще финансираме изграждането на центрове за върхови постижения в науката и центрове за компетентности”, заяви зам.-министърът на образованието и науката Иван Кръстев

Новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” ще даде тласък на българските научни организации в ключови направления, заявиха представители на МОН по време на кръгла маса, организирана от Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Оперативната програма обхваща три основни тематични цели: приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие” (финансирана от Европейския фонд за регионално развитие); приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот”; и приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” (финансирани от Европейския социален фонд).

„В рамките на първата ос ще финансираме изграждането на центрове за върхови постижения в науката и на центрове за компетентности”, поясни зам.-министър Иван Кръстев. Идеята е основно научната инфраструктура да бъде финансирана от оперативната програма и да се осигурят по-добри възможности на български научни колективи и организации да участват в отделни схеми по Програма „Хоризонт 2020”.

Като съпоставимост, ако бюджетът на тази приоритетна ос от оперативната програма е 555 млн. лв. с националното съфинансиране, общият бюджет на програмата „Хоризонт 2020” е 80 млрд. евро. Българските научни организации ще получат тласък в ключови направления, за да станат по-конкурентоспособни в европейски и в глобален план, посочиха от МОН.

Коментари по темата: „Нова ОП ще даде тласък на науката”

добавете коментар...

  1. Замразения

    А по втората и третата ос???

Коментар