Промени в бюджета на ЕС за наука и образование

Допълнителни 4,738 милиарда евро ще покрият задължения в областта на научните изследвания и иновациите, образованието и подкрепата за МСП

Допълнителни 4,738 милиарда евро ще покрият задължения в областта на научните изследвания и иновациите, образованието и подкрепата за МСП

Европейската комисия обяви промени в бюджета за включване на научните изследвания, образованието, подкрепата за предприятия и политиката на сближаване.

Предлага се увеличение на бюджетните кредити за плащания за 2014 г. с 4,738 милиарда евро, за да бъдат покрити правните задължения в областта на научните изследвания и иновациите, образованието и подкрепата за малките и средните предприятия.

В проект за коригиращ бюджет №3 се разглежда необходимостта от допълнителни плащания за програмите на ЕС, които бяха засилени в подкрепа на икономическото възстановяване, растежа и заетостта в Европа: Хоризонт 2020 (научни изследвания), инициативата за младежка заетост, Еразъм+ (образование), COSME (подкрепа за предприятия).

Предложение обхваща също така политиката на сближаване, тъй като са нужни около 3,4 милиарда евро за покриване на необичайно високите заявления за възстановяване на средства от страна на държавите членки, както и на пакета за подпомагане на Украйна.

Коментар