Борим корупцията с мултимедийно обучение

България е една от първите страни, в които се прилага мултимедийно самообучение по антикорупция, съобщават от министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР).
Курсът се провежда от Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ) и до края на септември 2006 г. ще обхване 50 000 служители от държавната администрация. Дисковете за провеждане на самообучението вече са предоставени на всички областни и общински администрации в страната. До края на седмицата ИПАЕИ ще раздаде материалите и на всички министерства и агенции.
Материалите за самообучението са събрани в два компактдиска. Те съдържат шест учебни видеофилма, базово учебно пособие „Превенция и противодействие на корупцията", над 1200 страници лекционни материали, статии и публикации по темата, нормативни документи и етични кодекси.
В момента мултимедийни дискове по антикорупция се разработват в Естония, Литва, Латвия и Полша. Видеоматериалите са интерактивни, като по време на гледането има възможност да се видят коментари по поставените дилеми и възникналите въпроси. Всеки филм има по два възможни финала, представящи различен изход от ситуацията.
По време на самоподготовката се провеждат няколко он-лайн теста за проверка на знанията чрез специална централизирана система, за която всеки обучаем получава потребителско име и парола.

Коментар