DARPA разработва чувствителна протеза

В бъдеще хората с протези ще могат да изпитват усещане за допир

В бъдеще хората с протези ще могат да изпитват усещане за допир

Американската агенция за перспективни военни разработки DARPA е на път да създаде чувствителна протеза. Проектът, който вече е получил одобрение и финансиране, ще доразвие високотехнологичната протеза DEKA.

Потребителите на DEKA се оплакват от липса на тактилни усещания. Именно в тази насока ще бъде усъвършенствана протезата, която по-рано бе одобрена от службата за контрол на лекарствата и храните FDA.

Технологията на DARPA се разработва в рамките на програмата HAPTIX (Hand Proprioception and Touch Interfaces). Целта е създаване на естествен интерфейс, който ще позволи на системите за ръчни протези да дават на хората усещания, характерни за естествената ръка.

Новата разработка предполага използване на междумускулни електроди, които изпращат съответни сигнали към мозъка, пише medgadget.com. Подобна технология ще позволи на хората да изпитат усещания от докосвания дори с протеза.

Коментар