ИТ системи ще остават актуални 100 години

DARPA работи по амбициозен проект за създаване на софтуерни приложения, способни да се адаптират сами към промените в екосистемата, в която работят