DARPA разработва камера, подобна на човешкото око

Американски експерти създадат алгоритми, които работят подобно на човешкия мозък
(снимка: CC0 Public Domain)

Американската агенция за перспективни военни разработки DARPA стартира проекта FENCE в стремежа си да направи камерите за компютърно зрение по-ефективни. Технологията ще имитира начина, по който човешкият мозък обработва информацията.

Съвременните камери за изображения стават все по-усъвършенствани, те могат да заснемат изображения с висока разделителна способност и да проследяват обекти с висока точност, но това се постига чрез обработка на големи количества данни, което губи много време и енергия.

Тези камери вършат добре работата си, ако проследяват движението на обектите на еднакъв фон, но при сложен пейзаж конвенционалните системи са по-малко ефективни в анализа на информация. Чрез програмата FENCE учените от DARPA се надяват да създадат интелигентни системи за обработка на данни, които имитират процесите, протичащи в човешкия мозък.

Умните алгоритми ще намалят драстично количеството данни, които трябва да бъдат обработени, пренебрегвайки несъществени части от изображението. Вместо да се занимава с цялата сцена, FENCE се фокусира само върху промяната на отделни пиксели.

За да постигне тази цел, изследователският екип работи върху нова инфрачервена (IR) фокусна матрица с ниска мощност, асинхронна интегрална схема (IC) за отчитане и обработващ слой, който помага на IC да определи подходящите пространствени и времеви сигнали.

Ще са необходими и нови алгоритми за обработка на сложни, променящи се фонови данни. В резултат на това изследователите се надяват да получат сензор, който консумира по-малко от 1,5 вата.

Тъй като новата технология е насочена към военни приложения, включително автономни превозни средства, роботика и технологии за наблюдение, сензорите трябва да бъдат гъвкави и адаптивни.

Коментари по темата: „DARPA разработва камера, подобна на човешкото око”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Тесла се мъчи 10г да различи бял камион на черен асфалт през денят и все потрошава пътниците си.

Коментар