САЩ работят по космически кораб с ядрен двигател

В рамките на програмата DRACO Съединените щати ще пуснат ядрен космически кораб
(илюстрация: DARPA)

Космическите сили на САЩ възнамеряват да патрулират пространството от Земята до Луната и дори отвъд с помощна на кораби с ядрен двигател. Изпитанията ще започнат през 2026 г.

Съвременните ракетни двигатели не позволяват дълги и сложни маневри. На военните са необходими ядрени задвижващи системи, чиято разработка се финансира от Министерството на отбраната на САЩ.

„Маневрирането в космоса е по-трудно, поради ограниченията на задвижващата система”, казва майор Нейтън Грейнър, програмен мениджър в отдела за тактически технологии на DARPA. „За да поддържат технологично превъзходство в космоса, САЩ се нуждаят от усъвършенствана технология за задвижване”.

Тази седмица Агенцията за перспективни военни разработки DARPA обяви началото на втората и третата фаза на програмата DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, или „Демонстрационна ракета за гъвкави окололунни маневри”). Програмата  беше представена през 2020 г. и влезе в първата фаза на изпълнение през април 2021 г.

Като част от програмата участниците в конкурса трябваше да разработят ядрена електроцентрала за топлинни атомни ракетни двигатели (реактора и самия двигател) и демонстратор на полети – всъщност експериментален космически кораб за тестване в околоземна орбита.

Преди година General Atomics спечели конкурса за разработка за космически реактор и получи 22,2 милиона долара за първия етап на проекта, докато Lockheed Martin (2,9 милиона долара) и Blue Origin (2,5 милиона долара) спечелиха конкурса за прототипи на ядрен космически кораб.

Към днешна дата са завършени проектите и на трите компании. За стартиране на 2-ри и 3-ти етап на програмата DRACO е обявен нов открит конкурс, заявленията за участие в който трябва да бъдат подадени до 5 август.

По време на изпълнението на двете нови фази предстои да бъдат разработени и демонстрирани прототипи на ядрени топлинни ракетни двигатели в космически условия – в орбита, което се очаква да стане през 2026 г.

Коментар