Магическата съставка на виртуалната реалност

„За да бъде виртуалният свят като физическия, технологията трябва да стане напълно незабележима” – Рамона Продеа, мениджър регион Източна Европа, AMD

„За да бъде виртуалният свят като физическия, технологията трябва да стане напълно незабележима” – Рамона Продеа, мениджър регион Източна Европа, AMD

Стоя на покрива на висока сграда, с поглед към улицата на много десетки метри под мен, докато си поемам дъх. Знамето на покрива на съседното здание плющи на силния вятър, аз отделям пръстите на краката си от ръба преди да загубя равновесие и да полетя надолу към улицата. Чувам преследвачите, които трополят по стъпалата водещи към покрива, и хвърлям бърз поглед наоколо, за да разбера, че няма място, където да се скрия.  Единствената възможност е да скоча на съседния покрив. Бързо се оглеждам назад за последен път и … петна от закъснели пиксели размазват моя свят. Магията е изчезнала…

Виртуалната реалност (ВР, VR) е на път да преобразува из основи персоналните развлечения такива, каквито ги знаем, с възможност да окаже дългосрочно въздействие, което може да надвиши това на най-завладяващите нови технологии. Един  ВР шлем  ще ви изстреля в нов свят на близки до живота развлекателни изживявания, които ще изглеждат достоверни и много реални само секунди след като го поставите на главата си.

Традиционното развлечение с гледане на филм оставя на зрителя ролята на наблюдател, докато днешната технология в игрите превръща потребителите в активни участници. ВР технологията прави гигантска стъпка по-нататък, като създава усещането, че виртуалният свят е действителен също както физическия. Но за да постигне това, технологията трябва да стане невидима, незабележима и недоловима. Моментът, в който технологията се саморазкрива с труден интерфейс или нереалистично изживяване, магията изчезва и подсъзнателният свят на ВР присъствие буквално се изпарява.

Постигането на действително близко до живота изживяване за потребителя с ВР технологията сега е възможно, поради огромния напредък в изчислителната мощ на процесори, графика, на видео-дисплейните технологии. Магическата съставка обаче е не само да се постигне, но също така и да се поддържа реалността на присъствието. Ние наричаме това правило: „Не нарушавай присъствието”.

Какво разбираме под присъствие

Нека поразсъждаваме малко. „Не нарушавай присъствието” изисква да се знае точно какво искаме да избегнем, за да не прекъснем изживяването, както и добре да се познават елементите, които са жизнено важни за постигане на присъствие в една виртуална среда.

В общия случай ВР присъствието се покрива с понятието „потопяване”, или усещането да присъстваш физически в един нефизически свят – състоянието на осъзнаване, в което ВР потребителят преживява симулация на нещо, което изглежда реално и се чувства като реално. Присъствието може да се измерва като степента, в която виртуалната среда предизвиква усещането за реалност и кара потребителят да отхвърли неверието в симулираната среда. Колкото повече той/тя са отхвърлили това неверие, толкова по-голяма е степента на постигнатото присъствие.

Изследователите на виртуалната реалност разделят ВР присъствието на три основни под-категории: лично, социално и на средата. Личното присъствие е усещането на потребителя, че физически присъства във виртуалния свят. Социалното включва взаимодействие с други симулирани или реални лица във виртуалния свят. А присъствието на средата настъпва, когато виртуалният свят знае за ВР потребителя и реагира съответно.

VR разработчиците постигат присъствие чрез използване на широка гама технологични достижения и иновации, включително добавяне на различни датчици и управлявани или движени от потребителя елементи в рамките на виртуалната среда и увеличаване на скоростта и плавността, с която виртуалната среда реагира на това управление или тези движения.

Ролята на технологиите във ВР

Проектирането на реалистична среда на виртуална реалност изисква огромна изчислителна мощност, за да възпроизведе виртуалния свят с най-добрите параметри на производителност. При това, използваните технологии, които създават и поддържат виртуалната среда и присъствие, трябва да останат встрани, да бъдат напълно извън действителното изживяване.

VR технологията изисква по-бърза графика, по-високи резолюции на изображенията, по-ниска латентност, заедно с премахване на интервалите на изоставане в обработката, изпускането на кадри от графиката или бавната реакция на събития или движения вътре във виртуалния свят.

Крайната цел на ВР технологията е да поддържа най-важното – магичния чар на потапянето, „присъствието”, което е сърцевината на изживяванията при виртуалната реалност. ВР потребителят, от друга страна, изисква само едно нещо  за максимално добро изживяване – технологията да изчезне. Най-бързите компютри днес са почти способни да се справят с тази задача. Тези, които очакваме в най-скоро време, ще служат като основа за усъвършенстване на това изкуство.

…Единствената възможност е да скоча на съседния покрив. Бързо се обръщам за последен поглед назад, и… скачам. Усещането е, сякаш летя и след това меко се претъркулвам върху покрива. Преследвачите идват. Пред мен е стълбището и аз бягам като вятър.