InstallMate – създава инсталатори за Windows

InstallMate се явява професионален инструмент за създаване на инсталатори за 32- и 64-битови Windows системи

InstallMate се явява професионален инструмент за създаване на инсталатори за 32- и 64-битови Windows системи

InstallMate e програма, която позволява създаване на самостоятелни инсталатори за Windows. Отличава се с дружелюбен потребителски интерфейс и поддържа създаване на мобилни и стандартни инсталатори.

Предвидени са възможности за именуване и преименуване на създаваните продукти, посочване на име на издателя и бележки за авторските права, както и добавяне на информация за версията и ъпдейтите.

Освен това авторът може да посочи URL адрес на своя сайт, имейл, телефонен номер и друга информация. Налични са също опции за включване на страница за регистрация на продукта, специфициране на системните изисквания и т.н.

Що се отнася до съдържанието на инсталатора, можете да дефинирате характеристики на продукта, компоненти, файлове, папки, регистрови ключове, INI файлове и стойност, библиотеки и редица други.

На следващ етап трябва да зададете опциите за инсталиране (ниво, проверка на процеса, деинсталиране, политика за рестартиране, режим на лог файл), езиците, последователността на действия, диалози и поведение, локализирани стрингове, икона, шрифтове и други параметри.

Накрая, следва да дефинирате и изградите инсталационни конфигурации. Като опция е предвидена възможност за задаване на парола.

InstallMate консумира малко системни ресурси и включва обширна помощна информация. Програмата се явява полезен инструмент за разработчиците на софтуерни продукти.

Даунлоуд: InstallMate

Коментар