Публикуваха близо 80 набора данни в отворен формат

Отворените данни представляват публична информация в машинночетим формат, който позволява повторната й употреба за търговски и нетърговски цели

Публичната информация може да се ползва повторно за търговски и нетърговски цели

79 набора от данни от обществено значение – регистри, списъци, статистика и др. – са публикувани на Портала за отворени данни от общо 31 администрации, съобщи правителственият пресцентър.

От тях 55 са в изпълнение на решение на правителството за публикуване в отворен формат на 119 набора от данни до края на 2015 г., а останалите 24 са по инициатива на самите администрации.

Отворените данни представляват публична информация в машинночетим формат, който позволява повторната й употреба за търговски и нетърговски цели.

Сред данните от обществено значение, публикувани в отворен формат на портала, са Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици, демографската статистика, бизнес статистиката, разписанието на влаковете, пощенските кодове и др.

Коментар