За 14-та поредна година AMD е в Индекса за устойчиво развитие Дау Джоунс 2015

Сънивейл, Калифорния, 17 септ. 2015 г. AMD (NASDAQ: AMD) обяви, че е включена в индекса за устойчиво развитие Дау Джоунс (Dow Jones Sustainability Index (DJSI)) на Северна Америка. Така компанията присъства в тази класация за 14-та поредна година. Признанието идва да потвърди ангажираността на AMD и поетите отговорности от компанията за подобряване на екологията и принос в общественото развитие.

AMD преизпълнява екологичните си цели за въздух, вода и отпадъци

AMD преизпълнява екологичните си цели за въздух, вода и отпадъци

“Годината е успешна за корпоративната отговорност в AMD. Поставянето на компанията в Индекса за устойчиво развитие Дау Джоунс 2015 е още една причина нашите служители, партньори, клиенти и акционери да се гордеят с нашата ангажираност и постижения в корпоративната отговорност. За изминалата година ние пуснахме на пазара нашия най-ефективен в енергийно отношение ускорен процесор (APU), в съответствие с 25×20 инициативата за енергийна ефективност, отбелязахме 20-тата годишнина на нашия доклад за корпоративна отговорност, и публикувахме изследванията за емисиите на парникови газове породени от използването на APU, за да информираме обществеността за това, как намаляваме екологичния отпечатък на нашите технологии ,” каза Тим Мохин, директор  Corporate Responsibility в AMD.

Усилията на AMD свързани с корпоративната отговорност включват разработката на пестящи и ефективно използващи енергията продукти; промотирането на защитата на околната среда, насърчаването на доброволните усилия, на етиката в управлението, на отговорността на доставчиците, ангажирането на заинтересованите страни, прозрачност и отчетност.

Обявен за първи път през 1999 г., DJSI е първият глобален индекс, който следи финансовите резултати на водещите компании в света, работещи на принципите за устойчиво развитие, въз основа на анализа на свързаните с финансите икономически, екологични и социални фактори. DJSI следва най-добър в класа подход, като отличава компании в различните промишлени отрасли, които надминават сродните фирми по разнообразни критерии за устойчиво развитие.

Освен признанието на DJSI Северна Америка, AMD наскоро бе включена в списъка  Топ 100 Корпоративни граждани (Top 100 Corporate Citizens) на списанието Corporate Responsibility за трета поредна година.