Sony отделя и цифровите камери в дъщерна фирма

Sony продължава с промените в структурата и мениджмънта си

Sony продължава с промените в структурата и мениджмънта си

Японската корпорация Sony планира да отдели бизнеса си с цифрови камери в дъщерна фирма. Очаква се промяната да стане факт през април тази година.

На фона на финансовите проблеми, Sony предприе преструктуриране, в рамките на което продаде компютърния си бизнес, а производството на телевизори, аудио- и видеотехника бяха отделени в нови компании под неин контрол.

Освен това автономност получиха подразделенията за игри, мобилни устройства, музика и кино. В момента Sony разглежда възможността да отдели в дъщерна фирма подразделението за цифрови камери.

Компанията планира промени и във висшето ръководство. През април тази година ще бъдат назначени четирима ръководители на подразделения, но все още няма яснота кои са те.

През третото финансово тримесечие, приключило на 31 декември 2015 г., Sony отчете чиста печалба в размер на 120,1 млрд. йени (1 млрд. долара), което е ръст от 34% на годишна база. Приходите на компанията се запазват на ниво от 2,58 трлн. йени (21,5 млрд. долара).

Коментар