Пазарът на сторидж софтуер постави рекорд

Световният пазар за сторидж софтуер е отбелязал рекорден ръст през второто тримесечие на 2008 година, достигайки приходи в размер на $3.1 милиарда, според тракера Worldwide Quarterly Storage Software Tracker на IDC. Това е увеличение с 14.2% в сравнение с приходите от същия период на 2007 година и първият път, когато пазарът в сектора преминава прага от $3 млрд. само за едно тримесечие.

Ръстът през Q2’08 е 14.2% на годишна база, докато през Q1 е бил 9.4%. Повечето от най-големите доставчици са осъществили ускорен растеж през изминалото успешно тримесечие, което обяснява и постигнатите силни резултати. По-малките компании в бранша също са реализирали сериозни постижения за периода, но в сравнение с гигантите в индустрията, не са оказали голямо влияние върху общия пазар.
Секторът за сторидж софтуер продължава да се радва на завиден растеж, тъй като възприемчивите потребители слагат все повече приложения и информация под контрола на сторидж софтуера. Вендорите отговарят на нуждите на бизнеса с по-добро използване на ресурсите, с по-силна защита на данните и подобрени профили за възстановяване, както и с по-качествен и здрав сторидж мениджмънт.
Освен това, производителите все повече пригаждат своите продукти към суровата реалност, свързана със законите и финансовите проверки. Значителен напредък се отбелязва и във времето за оценка на проекти за използване на сторидж софтуер, като, според IDC, никога досега оценката не се е извършвала толкова бързо.
Безспорен лидер на световния пазар е EMC с дял от приходите в размер на 24.2% през Q2 на 2008 година. Втората позиция се заема от Symantec с дял от 19.1%, докато технологичният гигант IBM остана на трето място с дял от 13.3%. Четвърта е компанията NetApp, завзела дял от 7.8%, а компютърният гигант Hewlett-Packard и завършва топ 5 заедно със CA, тъй като двете компании се намират в статистическо равенство с дялове съответно от 4.8% и 4.4%.
През отчетния период трите най-добре представящи се пазари, свързани със сторидж софтуера, са били тези за софтуер за файлови системи, архивиране, защита на данните и възстановяване. Във всеки един от тях силният ръст се е дължал на усилията и съответно резултатите на топ производителите в индустрията.
Защитата на информацията и възстановяването й продължават да бъдат най-големият пазар от гледна точка на генерираните приходи. Това се дължи на все по-големия брой закони за защита на данните, както и на високото търсене за качествено предпазване на данните.
През второто тримесечие EMC е реализирала приходи в размер на $745 милиона, с което е затвърдила лидерската си позиция на пазара. Вторият най-голям играч в индустрията отчита приходи за периода от $588 милиона, а третият IBM е успял да генерира $409 милиона от своя сторидж софтуер.
NetApp изостава доста от Синия гигант, реализирайки приходи в размер на $239 милиона. HP и CA отчитат съответно $147 милиона и $136 милиона. Останалите играчи в индустрията общо са генерирали $812 милиона от всички приходи, спомагайки за преминаването на прага от $3 милиарда.
Worldwide Quarterly Storage Software Tracker на IDC е количествен инструмент за анализиране на глобалния пазар за сторидж софтуер. Тракерът преброява новите приходи от лицензи и поддръжка на базата на период от едно тримесечие и доставя сегментирани данни за отделните вендори, подпазари, функционални продуктови семейства и региони.

Коментар