Информационно обслужване отчете 1,45 млн. лв. печалба

Приходите на Информационно обслужване АД за 2016 г. възлизат на 20,1 млн. лв.

Държавната компания „Информационно обслужване“ АД отчете приходи за 2016 г. в размер на 20,1 млн. лв. и печалба за годината от 1,45 млн. лв., което е ръст от 8%, в сравнение с бизнес плана.

Разходите на дружеството са намалели с 2%, рентабилността се е увеличила със 7,2%, а печалбата на база един служител – с 8%. По-добрите финансови показатели са в резултат на привличане на нови клиенти и редица мерки на ръководството за оптимизиране на разходите, инвестиране в обучения и квалификация на служителите, съобщиха от компанията.

През 2016 г. Информационно обслужване спечели редица нови договори, вкл. за системна интеграция на ИТ услугите на Министерство на финансите за период от 3 години, както и за компютърна обработка на данните от изборите за президент и вицепрезидент и от националния референдум.

Дружеството подписа също договори за поддръжка и развитие на интегрираната система ИНТРАСТАТ на НАП и националната база данни Население на ГРАО, за модернизиране на интернет портала на МВР, за поддръжка на сървърна техника, оборудване и информационни системи на МОН и др.

Реализираните приходи от продажби на е-подписи на компанията за 2016 г. бележат ръст в сравнение с 2015 г. с 13%, а спрямо 2014 г. – с 14%. Броят на издадените и подновени електронни подписи през 2016 г. нараства с 11% спрямо 2015 г., а в сравнение с 2014 г. – с 29%.

Разходите за горива и поддръжка на автомобилния парк намаляват с 15%, разходите за консумативи с 26%, за отопление и електроенергия с над 15% и за комуникационни услуги с 16% спрямо 2015 г. Част от спестените средства са реинвестирани за модернизиране на работната среда и социални придобивки за служителите.

През 2016 г. дружеството е реализирало редица инвестиции за обновяване на технологичното оборудване, вкл. в технологии за защита от кибер атаки. Над 100 експерта са преминали през международно сертифицирани курсове и изпити за сертификати по управление на проекти, моделиране и управление на бизнес процеси, програмиране, виртуализация на ИКТ ресурси, мрежова и информационна сигурност и др.

Коментари по темата: „Информационно обслужване отчете 1,45 млн. лв. печалба”

добавете коментар...

 1. :о)

  Държавна фирма да прави бизнес 🙂
  Смях в залата.
  Ако не са дадените със заповед поръчки и милиони от държавата, тази фирма е на мощна милионна загуба.
  А тъй като и обществените поръчки и заплатите и поддръжката на ИО идват от държавния бюджет, тоест от нашите пари това означава 2 неща:

  -надути преразпределени милиончета за държавна поръчка, отишли в много джобове
  -хранене на чиновници от държавния апарат (цялата фирма)

 2. Anonymous

  имаше рекорден бюджет за обработката на изборите за информационно (5млн. с над 1.5млн отгоре) + референдума.. само от това трябва да е минимум двойна печалбата на 3млн.

  като се добави онзи договор за 10млн. на година от МФ за 3 години..

  приятел ако печалбата е под 5млн. си е пладнешки обир на компанията, и само някакъв финансов директор от компанията – “гуру” би се хвалил с такива резултати, вместо да каже на загубна сме с 3.5млн лева. Ама така се изкривяват данните е в държавната администрация 🙂

 3. Anonymous

  Държавни поръчки :

  Министерство на финансите за период от 3 г
  изборите за президент и вицепрезидент
  националния референдум.

  НАП
  ГРАО,
  МВР,
  МОН
  и др.

Коментар