SAP ERP подобрява работата на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Успешният проект зависи най-вече от хората, заяви Румяна Тренчева, регионален мениджър на SAP

Мотивираният и компетентен екип е основен фактор за успешното внедряване на SAP ERP в ДП „Пристанищна инфраструктура“, заяви Румяна Тренчева, управител на SAP за региона на Югоизточна Европа, на семинар, организиран съвместно със СТЕМО, във връзка с реализацията на проекта.

„Успешният проект зависи най-вече от хората, които работят в компанията, и тяхната отдаденост и воля да подобрят процесите в организацията си, използвайки най-новите технологии на пазара“, посочи Тренчева.

Внедреното софтуерно решение, базирано на SAP ERP, вече работи продуктивно в цялата структура на предприятието. „Моите очаквания са да подобри осезателно качеството и ефективността на управление на пристанищната инфраструктура“, заяви Ангел Забуртов, генерален директор на ДППИ, като подчерта ползотворното сътрудничество с изпълнителя СТЕМО, което е една от предпоставките за успешната реализация на проекта.

SAP системата вече работи продуктивно в рамките на цялото предприятие ДП „Пристанищна инфраструктура“, съобщиха участниците в проекта, по време на семинар в София

Функционалностите на SAP системата са реализирани в управлението на проекти, бюджети и административно-финансови процеси, човешки ресурси и други дейности, поясниха Елена Николова-Желязкова, ръководител на проекта от страна на СТЕМО, и Анна Михнева-Натова, ръководител на проекта от страна на ДППИ.

SAP ERP е интегрирана със специализираните информационни системи на ДППИ, уточни д-р инж. Златко Кузманов, директор дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“, който демонстрира работата на системата в реално време.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ използва SAP HANA бази данни, потребителски интерфейс SAP Fiori и цялостно решение за докладване, базирано на SAP HANA Live Studio, стана ясно още на семинара под наслов „Дигитален бизнес – Успешно интегриран SAP ERP проект в ДП „Пристанищна инфраструктура““.

Коментар