Пристанищна инфраструктура внедрява SAP-базирана ИС

„Системата ще ни позволи да имаме постоянна и обща картина на ресурсите, с които разполагаме, и ще ни улесни при тяхното планиране и управление”, каза Ана Натова, проектен мениджър в ДППИ

„Системата ще ни позволи да имаме постоянна и обща картина на ресурсите, с които разполагаме, и ще ни улесни при тяхното планиране и управление”, каза Ана Натова, проектен мениджър в ДППИ

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” стартира проект за проектиране и внедряване на интегрирана информационна система. Целта е да се подобри ефикасността на административния капацитет и да се управляват по-ефективно ресурсите на предприятието.

ИИС на ДП „Държавна инфраструктура” ще се базира на SAP ERP 6.0 и ще обхваща продуктовите групи Бизнес приложения, Бизнес анализи и технологии и Системи за управление на бази данни.

„Системата ще ни позволи да имаме постоянна и обща картина на ресурсите, с които разполагаме, и ще ни улесни при тяхното планиране и управление”, каза Ана Натова, проектен мениджър в ДППИ, по време на специална пресконференция за представяне на проекта в София.

Проектът стартира с изготвяне на детайлна концепция на ИИС, доставка на хардуер и софтуер и след това инсталиране и конфигуриране на системата. В рамките на инициативата ще бъде обучен персоналът на ДППИ.

Проектът е на стойност 6 418 644 лв., като малко над 4,5 млн. лв. идват от Европейския фонд за регионално развитие. Общо 5 367 616 лв. е отпуснатата безвъзмездна финансова помощ. Националното съфинансиране възлиза на 805 хил. лв.

Изграждането на интегрирана информационна система в ДП „Пристанищна инфраструктура” ще се реализира от Стемо. Компанията притежава дългогодишен опит в проектирането и внедряването на SAP-базирани решения и е златен партньор на немския софтуерен производител.

„Използването на SAP е гаранция за нивото на мениджмънт”, заяви Димитър Геров, управител на Стемо София

„Използването на SAP е гаранция за нивото на мениджмънт”, заяви Димитър Геров, управител на Стемо София

Сред по-интересните проекти на Стемо в последните години са внедряването на SAP в Асарел-Медет, изграждането на информационна система на Агенцията по заетостта и инсталирането на модерна полетна система на Терминал 2 на Летище София.

„Използването на SAP е гаранция за нивото на мениджмънт. За да се насочи към системите на немския разработчик, управлението на съответното предприятие трябва да е достигнало определено ниво на зрялост”, коментира Димитър Геров, управител на Стемо София.

Проектът ще се внедрява по утвърдената от SAP методология ASAP. Геров обясни, че методологията е съпътствана от т.нар. акселератори – практики, които гарантират, че, от една страна, ще се постигне реализация на целите на проекта и удовлетвореност на клиента, а от друга – внедряването ще се извърши максимално бързо и с минимални нива на риск.

На финала на проекта за ИИС в ДППИ се очаква предприятието да получи цялостна картина на състоянието на ресурсите си и да се намали използването на документи на хартия. ИИС ще позволи управлението на финанси и счетоводство, на материалните активи, риска и човешките ресурси. Ще се въведат добри стопански практики, които идват като пряк ефект от използването на SAP, отбеляза Димитър Геров.

Подготовката за внедряване на проекта, при която са уточнени организационните въпроси с изпълнителя, вече е приключила. В момента тече процес по анализ на бизнес процесите на предприятието, поясни Ана Натова. Проектът по внедряване на ИИС в ДППИ се очаква да приключи до началото на юни 2017 г., след което Стемо ще осигурява още 24 месеца поддръжка на системата.

Деница Дженева

Деница Дженева

Коментар