Индустрия 4.0 преобръща масивите от данни: Информация 4.0

Голямото предизвикателство е контекстуализирането, което има три измерения - уменията, знанията и какво прави човекът, казва Анди Макдоналд

Информацията ще се вгражда все повече в технологиите

Двата свята – на технологиите и информацията – трябва да се разбират помежду си, казва Анди Макдоналд