Индустрия 4.0 преобръща масивите от данни: Информация 4.0

Информация 4.0 ще бъде една от най-важните движещи сили на Индустрия 4.0, подчерта Анди Макдоналд пред аудиторията на ETC 2018 в София

Индустрия 4.0 настъпва в промишлеността с възхода на интернет на нещата (IoT), но наред с това тя променя и структурата на данните и боравенето с тях на фона на всеобщата свързаност, използването на множество устройства и очакването за развитие на изкуствения интелект.

Светът, към който вървим, е сложна система от мрежи, основани на изкуствен интелект, в която хора и машини са способни да осмислят и да вземат самостоятелни решения – а това засяга всички ни и то по множество начини. Информация 4.0 ще бъде една от най-важните движещи сили на Индустрия 4.0, разкри Анди Макдоналд, експерт с 30-годишен опит в сферата на техническата документация и съосновател на Information 4.0 Consortium, по време на откриващата си реч на конференцията Evolution of Technical Communication 2018 (ETC 2018), която тече днес и утре в София.

Информация 4.0 е онова, което прави възможно да боравим с устройства като умни коли или смарт-очила, общувайки с машините по начин, който ни позволява да работим по-ефективно и да се забавляваме по-добре, благодарение на силата на новите технологии. Информация 4.0 има няколко характеристики:

  • Молекулярна – няма документи, а само информационни “молекули”, които се сглобяват по различен начин в различни ситуации;
  • Динамична – непрекъснато се актуализира и надгражда;
  • Предлага се, вместо да се доставя;
  • Вездесъща – онлайн по всяко време, годна за търсене и лесно намиране;
  • Спонтанна – активира се според различните контексти;
  • Профилира се автоматично.

Информационните „молекули” са самодостатъчни компоненти информация. Те могат да бъдат сглобени в различни конфигурации. Тези конфигурации от своя страна се променят гъвкаво и динамично в отговор на конкретния контекст.

„Голямото предизвикателство на Информация 4.0 е контекстуализирането. Какво е контекст? Той има три измерения и всеки от тях е свързан с човека – това са уменията, знанията и какво прави човекът”, обясни Анди Макдоналд пред гостите на ETC2018.

„Например, моите устройства „знаят“ дали съм в офиса, или съм на поляна в гората – това е локализацията”, каза Макдоналд. Според местонахождението на обекта, информацията, която е логично да търси той, следва да е различна. Различни ще са и очакванията на човека и неговите намерения как да я използва.

„Най-трудното е намерението – да узнаем какво иска да направи обектът, какво очаква, какво планира”, заяви специалистът. Именно поднасянето на информация според конкретния човек в конкретната обстановка, така че да му е полезна, е контекстното поднасяне.

„Най-трудното е намерението – да узнаем какво иска да направи обектът, какво очаква, какво планира”, казва Анди Макдоналд

За да се поднесе адекватната информация – правилната конфигурация от информационни молекули, създателите на информацията следва да вземат предвид всички аспекти от контекста, в който е поставен потребителят. Дали това е човек, който се разхожда в гората, и иска да знае повече за даден вид растение, което е видял? Дали това е самолетен инженер, който поправя самолетен двигател в халето на летище „Орли“ със смарт-очила и очаква на тях да види правилната схема на електрическите компоненти на двигателя? Какво ще иска да направи той с информацията, която търси? Как да му се поднесе тя, за да е полезна за следващата стъпка, която ще предприеме?

Именно това налага контекстуализирането на информацията да се прави така, че да следва мисловните „пътечки“, по които потребителят на данните върви. Анди Макдоналд препоръчва създаването на „потребителско пътешествие” относно използването на информацията и дори „мисловно картиране“ при формирането на конфигурациите от информационни модули.

Още по-голямо става предизвикателството заради това, че в дадения контекст, след досега с подходящата информация, потребителят може да промени своите планове и намерения. Тези потенциални промени също трябва да бъдат взети под внимание. Това още повече налага „мисловното картиране”, подчерта Макдоналд. Съвсем закономерно това предполага да се използва смесица от информационни видове – различни видове информация.

Динамиката е неизбежна – и задължителна. Това означава техническата информация да се надгражда постоянно на база отзиви на потребителите, оплаквания до сервизните екипи и постъпили запитвания в кол-центровете. „Ние не сме експерти в дадена технология. Трябва да създаваме системи, които интегрират все повече хора – важна е обратната връзка, приносът на хората, които използват дадения продукт”, обясни Макдоналд. Тези информационни компоненти трябва да бъдат интегрирани в информационните масиви, свързани с поддръжка, с обучение и пр.

Също толкова важен аспект от контекстуализацията е обвързването на поднасяните данни с профила на потребителя, неговите устройства и налични програми. „Ние трябва да определим какви молекули информация са нужни в конкретния случай. За целта ще вземем предвид много източници”, казва Анди Макдоналд. Може би потребителят вече има дадени данни чрез своята поща в Google, може би вече е превеждал нещо, намерено в интернет? Тогава информацията, която следва да му се поднесе, ще е различна, съобразно това какво е било вече предоставено.

„Като професионалисти в сферата на информационните технологии днес основното ни предизвикателство е да разработим нови инструменти, нови методи и най-добри практики, за да гарантираме, че предоставяме на потребителите информация, която отговаря на техните очаквания и нужди, съответствайки на контекста“, каза в заключение Анди Макдоналд.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментари по темата: „Индустрия 4.0 преобръща масивите от данни: Информация 4.0”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    НМТП 4.0

Коментар