Нетният дълг е нараснал близо 4 пъти за 10 години

Данни, изнесени от БСК, показват силно негативна тенденция по ключови показатели на икономиката