Виртуална реалност подобрява градското планиране

Проектантите могат да получат обратна връзка в реално време за въздействието на дизайна си върху психичното здраве на хората, особено на по-възрастните

Нов софтуер може да направи градовете по-хубави за живеене

Подходът, базиран на данни и визуализации, има потенциал да превърне градското планиране в наука, основана на доказателства