Виртуална реалност подобрява градското планиране

Градовете по света стават все по-плътно застроени и все по-сиви
(снимка: CC0 Public Domain)

Сензори и VR очила могат да подобрят градското планиране и да помогнат на дизайнерите да създават жизнени и приятни обществени пространства. При успех това ще означава много по-добра социална среда за градските обитатели, в частност за възрастните хора, за които външните условия са пряко свързани с благосъстоянието или с влошаването на тежки състояния като тревожност, изолация, депресия.

Създаването на приятна градска среда е сложно предизвикателство. Достатъчно е да погледнем площадите на няколко произволно избрани населени места у нас, за да забележим за какво става дума – някои са приятни и оживени, други са красиви, ала безжизнени, трети са сиви и пусти.

Градските планьори знаят как да направят едно обществено пространство приятно и жизнено – водните обекти (фонтани и езера) привличат хората, но това не е достатъчно; трябва да има и пейки, на които посетителите да поседнат, и дървета, под чиято сянка да се скрият; и цялата тази идилия може да бъде съсипана от едни обикновени стълби, защото хората не обичат да им коства усилие разхождането из парк.

Сега един екип от невролози, архитекти, художници и епидемиолози се е заел да намери начин за проектиране на градски пространства с помощта на съвременни технологии, които да разкрият как хората възприемат околната градска среда, става ясно от публикация в  Horizon, The EU Research and Innovation Magazine  с автор Fintan Burke.

Това е интересно само по себе си, а е и важно заради специфичния фокус на начинанието. Учените се надяват чрез разработката си да проектират пространства, които биха могли да помогнат за подобряване на благосъстоянието на възрастните хора.

Урбанизацията

Градовете по света стават все по-плътно застроени и все по-сиви. Безспорна е тенденцията да нараства делът на градското население – т.нар. урбанизация. Паралелно с това нараства и продължителността на живота. Тези две тенденции значат, че из градовете ще има все повече възрастни хора.

В доклад на ЕС за стареенето от 2018 г. се твърди, че до 2070 г. повече от половината европейци ще бъдат над 65-годишна възраст! При влошено здраве и ограничени доходи това означава, че възрастните хора могат да са склонни към изолация, депресия и умствен упадък.

Градската среда може до голяма степен да предотврати лошата тенденция – или да я усили. Затова учените са разработили модели за тестване чрез виртуална реалност – така могат да помогнат на градските планьори да добият обратна връзка в реално време за въздействието на дизайна си върху психичното здраве на хората, особено на по-възрастните.

Промяна чрез виртуална реалност

Посредством новите технологии от рода на VR очила и сензори учените могат да изучат емоционалната реакция на хората към пространства като преустроени сгради и площади, преди полагането на първата тухла.

Проектът се нарича MINDSPACES и в него художниците и архитектите първо създават план за градски площад, който може да бъде превърнат в цифрова симулация. Тогава местните жители могат да „видят” как изглежда бъдещият площад, като просто поставят очила за виртуална реалност на главата си.

„По време на VR преживяването пространството, в което човекът се намира, ще взаимодейства с цифровото пространство”, казва д-р Стефанос Врочидис, старши изследовател в Еладски център за изследвания и технологии, Гърция.

Участниците в експеримента следва да носят и леки устройства, които измерват мозъчната им активност, реакцията на кожата и сърдечната честота, докато хората изследват виртуалното пространство. Събирайки данни от сензорите, невролозите след това ще използват програми за машинно обучение, за да разберат най-приятните, вдъхновяващи или емоционално привлекателни аспекти на предложения дизайн.

„Въз основа на емоциите на хората пространството ще бъде адаптирано в реално време”, каза д-р Врочидис. „Това означава, че може да ходите по площада и да видите пейка, която не ви харесва. И после, когато го посетите отново в следващите две секунди, пейката вече няма да е там и ще има нещо друго”.

Обновяване на домовете за възрастни

Един от тестовите казуси в проекта включва препроектиране и обновяване на домовете за възрастни хора в Париж, за да ги направят по-„емоционални” за жителите. В рамките на инициативата за здравеопазване eSeniors, архитектите и проектантите ще преработят пространството така, че да помогнат за справяне с различни негативни настроения като склонност към изолация, чувство за загуба и самота. Това става чрез вграждането на различни произведения на изкуството и дори мебели.

На проектантите първо ще бъде даден 3D план на нечие обиталище – заедно с информация от проведени интервюта относно навиците на обитателите. След това всеки от живеещите там ще използва VR очила, за да изследва виртуалното пространство, да взаимодейства с новопредложените произведения на изкуството и мебели и да сподели емоционалните си реакции към предложеното им „ново” жилищно пространство.

Д-р Врочидис е убеден, че тази обратна връзка в реално време може да демократизира градското планиране както за по-възрастните хора, така и за по-широката общност.

„Това дава възможност на хората да имат думата, имплицитно, в начина, по който е проектирано пространството, и да го виждат в реално време, казва д-р Врочидис. По неговите думи, тази важна способност за взаимодействие е много различна от това просто да видите едно изображение.

Формиране на социална среда

По аналогичен начин технологията може да направи възможно изследването на взаимодействието между хората и големите обществени пространства, градските мебели, публичните произведения на изкуството. Градските проектанти могат да изследват дали хората са склонни, например, да поседнат в една градинка с множество пейки, за да постоят там, да си починат, да се срещнат с други хора, да поприказват.

Всичко това е от значение за формирането на социалната среда и по този начин – за емоционалното и психическо здраве на жителите.

Коментар