Смартфони и биосензори поставят диагнози

Системата позволява отдалечено откриване на заразни болести