Свързаността вкара производителите в битка със себе си

Мрежите от сензори и свързаността им задължават компаниите да надскочат лимита си