Отдалечена или офисна работа – дилема на приливи и отливи

Балансът на силите между служители и работодатели постоянно се променя