ЕС ще налее милиарди евро за младежка заетост

Програмата подпомага младежи на възраст до 29 години