Краят на перфектната Instagram естетика

Потребителите несъзнателно търсят образи, с които могат да асоциират самите себе си – образи обикновени, човешки, „грешни”, но истински