Аутсорсинг секторът генерира 7,9% от разходите за заплати у нас

Почти всички компании дават годишен бонус на служителите