Интелигентни термостати навлизат бързо в домовете

Потребителите ги възприемат най-вече заради потенциала им за спестяване на енергия и удобството, пестят и доставчиците на енергия