Интелигентни термостати навлизат бързо в домовете

Броят на домовете с интелигентни термостати в Европа и Северна Америка ще се увеличава със среден годишен темп от 64,2% през следващите пет години

Броят на домовете с интелигентни термостати в Европа и Северна Америка ще се увеличава със среден годишен темп от 64,2% през следващите пет години

Интелигентните термостати бързо си пробиват път на пазарите в Европа и Северна Америка. Те са потенциална възможност за намаляване на разходи както за доставчиците на енергия и услуги, така и за крайните потребители.

Броят на домовете с интелигентен термостати в Северна Америка и Европа е нараснал със 105% до 3,2 милиона през 2014 г., по данни на ново изследване на Berg Insight. В Северна Америка пазарът отчита ръст от 107% на инсталираната база на интелигентни термостати до 2,5 млн. устройства. В Европа общият брой на домовете с интелигентен термостати е нараснал с 96%, за да достигне до 0,7 милиона, пише GreenTech.bg.

Berg Insight прогнозира, че броят на домовете с интелигентни термостати в Европа и Северна Америка ще се увеличава със среден годишен темп от 64,2% през следващите пет години, за да достигне 38,2 милиона през 2019 г. Северна Америка ще остане най-големият пазар в края на прогнозния период с 24,6 милиона домове, които имат интелигентни термостати. Инсталираната база в Европа се очаква да достигне 13,6 милиона домове.

Интелигентните термостати са особено привлекателна възможност за доставчиците на оборудване за т. нар. интелигентен дом, тъй като водят до значителни спестявания на енергия без компромис в комфорта. Тези системи са от голям интерес за потребителите, енергийните компании и доставчиците на ОВК услуги. Потребителите възприемат интелигентните термостати най-вече заради потенциала има за спестяване на енергия и удобството.

За енергийните компании пък интелигентните термостати отварят нови възможности за въвеждане на програми за реагиране на търсенето и енергийна ефективност. Тези програми обещават значителни капиталови икономии, тъй като в пиковите натоварвания могат да намалят разходите за производство на резервни мощности и нуждата от закупуване на енергия на спот пазара.

Добавяне на интелигентност в жилищните отоплителни и охлаждащи системи открива нови възможности и за доставчиците на ОВК (отоплителни, вентилационни и климатични) услуги. Прогнозната поддръжка и отдалечената диагностика могат да позволят дейностите по ремонт и поддръжка да бъдат оптимизирани и провеждани по-ефективно.

Коментар