Европа е 2-3 години след САЩ в умните домове

Пазарът все още е в зародиш, като много от системите са недоразвити, а продуктите често са сложни за използване, сочи анализ на Berg Insight

Интелигентни термостати навлизат бързо в домовете

Потребителите ги възприемат най-вече заради потенциала им за спестяване на енергия и удобството, пестят и доставчиците на енергия