13,7 млн. европейци ще ползват телегрижи през 2019

Телездравеопазването ще се развива с бързи темпове в следващите години

Телездравеопазването ще се развива с бързи темпове в следващите години

Около 4,7 милиона европейци са ползвали решения за т.нар. „свързани грижи” през 2013 година, сочи доклад на шведската компания Berg Insight.

Става въпрос за традиционни телегрижи, следващо поколение телегрижи, както и за телездравеопазване. Berg Insight прогнозира, че до 2019 г. броят на свързаните към подобни услуги потребители ще нараства с 19,% средногодишно, достигайки 13,7 милиона.

Традиционните телегрижи са най-големият от трите сегмента. Следващото поколение телегрижи и телездравеопазването нарастват бързо.

Европейската индустрия на „свързани грижи” е в процес на промяна. Един от основните фактори за това е цифровизирането на телефонните мрежи, което стартира едва сега в някои страни. Предстои замяна на аналоговото оборудване за телегрижи, тъй като то няма да работи надеждно в дигитализираните PSTN инфраструктури.

В същото време пазарът се отваря за нови типове решения. Към тях се отнасят следващото поколение системи за телегрижи, които поддържат функционалности като отдалечени посещения и видео комуникации.

„Има остра нужда от решения, които ще позволят на службите за социални грижи и здравеопазване да предложат по-ефективно обслужване без компромис с качеството”, коментира Ларс Къркинен от Berg Insight.

По неговите думи, тази нужда ще нараства силно в бъдеще, тъй като населението на Европа застарява и се увеличават хроничните заболявания.

Коментар