Експерти: Държавата ни пречи да имаме смарт грид

Причината да няма перспектива за смарт-грид е липсата на визия в съчетание със силно ограничителна регулаторна рамка, посочи Йордан Драганчев, заместник-ръководител “Стратегия” ЧЕЗ Електроразпределение

Причината да няма перспектива за смарт грид е липсата на визия в съчетание със силно ограничителна регулаторна рамка, посочи Йордан Драганчев, заместник-ръководител “Стратегия” в ЧЕЗ Електроразпределение

Държавните регулации в момента правят невъзможно разработването и внедряването на смарт грид технологии в България. Самите ИТ решения за въвеждане на интелигентност в електро-мрежите са налице, но въвеждането им е невъзможно. Попарващият извод излезе наяве на първата по рода си конференция „Смарт-грид 2020“, организирана от IDC България днес.

21 хиляди електромера за дистанционно отчитане е инсталирало електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Електроразпределение“. Те обаче не са ни най-малко наченка на смарт грид. Вместо това грубата реалност е, че става дума за електромери за ромските махали, монтирани на високи стълбове, за да не могат да се манипулират и да се краде електроенергия, разкри Йордан Драганчев, заместник-ръководител “Стратегия” в дружеството.

Ползите от смарт грид са безспорни. От гледна точка на експлоатация и развитие на мрежата те се изразяват в намаляване на авариите и намаляване на загубите, по-прецизно включване и изключване, плавно регулиране на мрежата, проактивна поддръжка на съоръженията вместо реактивна, както и управление, базирано на оценка на риска. Ние също бихме искали, вместо да ви спре токът и ние да проверяваме къде се намира най-близкият сервизен екип, да бихме могли да реагираме проактивно и изобщо да не се стига до спиране на тока“, заяви Драганчев. Това обаче няма как да стане на настоящия етап.

Страната ни има най-ниските цени за електроенергия в цяла Европа. Позволени са ни само ограничени инвестиции, одобрявани от регулатора. Налице е остаряваща мрежа“, разясни Драганчев.

Едновременно с това няма никакво разбиране и виждане как ще се развива електроенергийният пазар – например, какво да се прави с нискоефективните производства. Няма ясна концепция и какво да се прави с енергийния излишък. Дали да се инвестира в решения за съхранение или да се търси начин производството на излишна енергия да се сведе до минимум е висящ въпрос, потвърди и Васил Петев от Българската фотоволтаична асоциация.

„Държавата потиска инвестициите в нови технологии и методи за управление на електро-мрежите”, добави Петев. “Защото освен хардуер и софтуер, който да анализира данните, трябва да има и „брейнуер“, – знание, ум, нови методи“.

Технологичните решения за смарт грид са налице. Смарт електромерите са вече популярни по света. Системите за събиране и анализ на данни също са факт и дори по време на форума бяха показани такива – системи за смарт грид анализ на големи обеми данни и за управление на електро-мрежи от IBM и Schneider Electric.

На практика обаче тези системи няма как да се въведат в действие у нас в настоящите условия на електроенергийния пазар, с настоящите регулации и играчи.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар