Градът на бъдещето впряга технологии за пестене на ресурси

Трендът обхваща не само транспортните системи, но и контрола върху електро- и водопреносните мрежи