Ще стане ли кабелът основа за европейското възстановяване?

Много правителства си поставят амбициозни цели за широколентово покритие на своите страни