БОРИКА намалява цената на е-подписа за лица с увреждания

Необходимо е единствено представяне на решение от ТЕЛК