Еко класна стая в гората разчита на слънцето и дъжда

Къщата използва био-тоалетни, с компостиране на отпадъците