4 ползи от корпоративната социална отговорност за бизнеса

КСО не e просто имиджов инструмент, а подпомага растежа