Човешката страна на софтуера в ерата на AI

Дигиталните преживявания трябва да предлагат най-доброто от човешкото взаимодействие