ИТ бизнесът не подкрепя 3400 лв. максимален осигурителен праг

Браншовите организации с позиция за гласуването на Закона за бюджета