ИТ бизнесът критикува Бюджет 2015

Повишаването на максималния осигурителен праг от 2400 на 2600 лв. ще се отрази негативно на ИТ бизнеса, смятат браншовите асоциации

Повишаването на максималния осигурителен праг от 2400 на 2600 лв. ще се отрази негативно на ИТ бизнеса, смятат браншовите асоциации

Представители на ИТ бизнеса в страната се обявиха срещу повишаването на максималния осигурителен праг, заложено в бюджета за 2015 г.

Поредното повишаване на максималния осигурителен доход от 2400 лв. на 2600 лв. неминуемо ще окаже негативно отражение върху конкурентоспособността на секторите от икономиката, характеризиращи се с най-висока добавена стойност, каквито са ИТ, аутсорсинг и финанси, заявиха в отворено писмо до медиите двете браншови организации БАИТ и БАСКОМ.

Ще бъде засегнат и интересът на чуждестранните инвеститори, чиито решения са в голяма степен базирани на предвидимостта на бизнес средата и стабилността на фискалната политика. В индустриите с висока добавена стойност като ИТ, основните разходи са за заплати и затова те са изключително негативно засегнати от такива промени, се посочва в писмото.

„Ето защо сме силно обезпокоени и изразяваме протест срещу неблагоприятната тенденция на постоянно повишаване размера на максималния месечен осигурителен праг без наличието на задълбочен анализ, добра обосновка и оценка на въздействието от предприемането на такава мярка. Увеличаването на осигурителния праг не води до по-висока събираемост на данъците и намаляване на т.нар. сив сектор, а само до временно запълване на дефицити в нереформирани сектори”, гласи официалното изявление.

Безпокойство предизвиква и фактът, че липсва не само дългосрочна, но и средносрочна визия и прогнозируемост при обявяването и прилагането на подобен тип изменения в областта на данъчното облагане и социалното осигуряване.

Асоциациите са на мнение, че усилията на държавата следва да се насочат към приемане на мерки за подпомагане на иновативните индустрии, създаващи работни места със съизмерими на европейските възнаграждения и за растежа на икономиката като цяло, а оттам и на доходите на населението. Това от своя страна ще стимулира събираемостта на данъците, ще намали ролята на т.нар. сив сектор и съответно ще доведе до увеличение на приходите към хазната.

В стратегически план БАИТ и БАСКОМ очакват ускорено развитие и дълбоки реформи за установяване на устойчива фискална рамка без промени в преките данъци (плоска данъчна система) и осигурителната тежест. ИТ бизнесът се надява да бъде преустановена практиката за постоянно покачване на максималния осигурителен доход без анализ на въздействието върху сектор, който статистически доказано е на различен етап на развитие.

Двете асоциации настояват да се преразгледа решението в проекта на Закона за държавния бюджет за 2015 г. за увеличаване на максималния осигурителен праг на 2600 лв.

Посочва се, че ИКТ индустрията е сред малкото български отрасли с висока добавена стойност и конкурентоспособност в световен мащаб. През последните няколко години, компаниите от бранша демонстрират устойчив ръст на продажбите, генериран предимно от износ, както и създаването на нови работни места.

Същевременно се наблюдава увеличение на средната работна заплата в сектора, като това не е за сметка на съкратени ниско-платени позиции, както се случва в други отрасли на икономиката. България все още е предпочитана дестинация за работа на международни компании от високотехнологичния бранш, не само предвид високото ниво на технологична експертиза, а и предвид по-ниските алтернативни разходи за разработка и предоставяне на комплексни услуги от страна на софтуерните фирми.

Коментари по темата: „ИТ бизнесът критикува Бюджет 2015”

добавете коментар...

 1. Kriviq

  @ :о)
  Нещо май не си допрочел, не става въпрос за минимална работна заплата, а за максимален осигурителен праг.

  Иначе като редови бачкатор в бранша, аз не съм кой знае колко против вдигането на прага, стига работодателя да се бръкне да плати данъците за тия 200 лева увеличение на прага. Като се разболея надницата ми вместо да е на 70%, е около 50%, а обещетение за безработица вместо 60% е по-скоро 30% все заради разликата между осигурителния праг и заплатата.
  Не се оплаквам, че работя на висока заплата. Но, все пак, за разлика от доста сектори в държавата, в нашия се плащат всички данъци, без да получаваме същите социални придобивки на процентна база от месечното възнаграждение.

 2. :o)

  На това му се вика “браншово мрънкане”…ИТ секторът е точно последния който ще се оплаква от минималната работна заплата, защото практически няма такива служители в него.
  Това си е генералното мрънкане на БСК за други сектори, пренесло се като Ехо.

Коментар