Виртуалната реалност: силата зад поглъщащите изчислителни среди

Скоростта на технологичните пробиви в момента няма исторически прецедент и се усилва с експоненциално темпо