ИТ фирмите са изправени пред големи промени

Цифровата трансформация налага нови роли и отношения