Защо всяка компания се нуждае от главен директор по данните

Добрите бизнес-умения и грамотност по отношение на данните стават все по-търсени от организациите

Три начина CDO да „тежат“ в организацията

В много случаи позицията на „главен директор по данните“ в бизнес организациите остава неясна и обвита в мъгла

ИТ фирмите са изправени пред големи промени

Цифровата трансформация налага нови роли и отношения