Три начина CDO да „тежат“ в организацията

Отговорниците по данните трябва да балансират защитата с ползите за бизнеса
(снимка: CC0 Public Domain)

Бързото популяризиране на позицията „главен директор по данните“ (chief data officer – CDO) стана още по-бързо след въвеждането на последните няколко регулации относно защитата на личните данни. Тези специалисти отговарят за управлението, експлоатацията и опазването на информацията в цялата организация.

Според анализаторите от Gartner, 90% от големите организации вече си имат CDO. В много случаи обаче позицията на CDO остава неясна и обвита в мъгла.

Консултантската фирма NewVantage Partners установи, че само в 28% от организациите, които си имат CDO, съществува разбирането, че тази бизнес-роля е „успешна и утвърдена“. Това е по-малко от третина от фирмите, имащи подобна позиция!

Има три неща, които може и следва да се направят, за да се утвърди ролята на отговорника по данните, казва Хани Чуери, CDO в Aldermore Bank и бивш главен директор по данните в Bank of England и HSBC, цитиран от ZDNet. Тези три стъпки могат да променят възприемането на ролята на CDO.

1. Съсредоточете се върху комуникирането на ползите от данните

Отговорниците по данните трябва да балансират защитата на данните с използването на силата на данните в полза на бизнеса, казва Чуери. Това означава да помогнат наличните данни да се използват за добиване на ново знание за организацията – за анализ, откриване на нови тенденции, формиране на нови модели.

„За мен опасността от традиционната роля на CDO е в това, че в крайна сметка тази позиция се възприема като отговорник по съответствието с някакви регулаторни изисквания“, казва Чуери. „CDO се възприема като политик или като създател на стандарти, който просто отмята чекбоксове“. Това, според него, е причината, поради която много професионалисти на позиция CDO не се възприемат като успешни мениджъри.

CDO могат да променят това, като помогнат на бизнеса да използва технологиите, за да превръща данните в знание, в поглед напред в бъдещето. Когато данните са не просто обект на стриктно опазване, а извор на знание и вдъхновение за нови бизнес-проекти и подходи, бизнесът ще оцени важността на ролята на CDO.

„Ако не демонстрирате силата на данните, ползите от данните – чрез бързи анализи, задълбочени оценки и отчетност – губите битката. Хората започват да се чудят какво всъщност правите“, обяснява специалистът.

Чуери казва, че CDO трябва да демонстрират стойността на наличните данни – а това означава, че основната характеристика на успешните CDO често е по-малко свързана с данните и повече – с комуникацията. „Успешните CDO са добри в маркетинга – това е почти като да бъдеш продавач“, казва той.

Техническите умения за боравенето с данни – политиките, техническите средства – това „не са непременно трудни неща за овладяване“ от страна на CDO. По-сложното и по-важното за него е предаването на стойността на данните по лесен за възприемане начин.

2. Разширяване на отговорностите към свързани области

Най-добрите мениджъри по данните следва да мислят за това как данните могат да бъдат използвани като един от множеството активи на организацията, за да помогнат за промяна на бизнеса към по-добро, казва Чуери.

„Смятам, че основната разлика е в овластяването на дигиталната трансформация“, казва той. „Мисля, че това е едно от най-големите неща, които CDO могат и трябва да правят“.

Самият Чуери оглавява отделите за уеб-анализи и дигитален маркетинг в банката, в която работи. Той е патрон на наскоро създадената лаборатория за данни и иновации на банката и също така застъпва използването на облачни услуги в цялата организация.

CDO, казват пък от Gartner, може да играе решаваща роля за определяне на това как организацията използва нови, съществуващи и онаследени информационни активи.

Разширяването на отговорностите на CDO към области, които по-рано са били в сферата на отговорност на CIO, е тенденция, която се забелязва от много индустриални наблюдатели. CDO могат да подпомагат бизнеса да използва данните възможно най-ефективно. Това включва и боравенето с т.нар. облачни технологии.

„Ако помислите какво може да направи облакът по отношение на подпомагането на дигитализацията на организациите, въздействието е огромно – създаване на мащабируеми услуги, бързина, гъвкавост, потенциални намаления на разходите. Това означава, че като CDO сте в позиция, в която имате силата да помогнете на организацията да използва облака и това всъщност има ударни въздействия в цялата организация“, казва Чуери.

3. Изграждане на доверие, че данните и технологиите помагат за решаването на бизнес предизвикателствата

Макар че ролята на CDO е да помага на служителите да се възползват максимално от информацията, която бизнесът притежава, функциите за работа с данни трябва да позволяват на служителите извън отдела също да вземат решения, ръководени от информация, сами за себе си.

„CDO често се разглежда като регулатор: можете да направите това, не можете да направите онова, трябва да криптирате данните, трябва да ги защитавате… хората възприемат CDO като регулатор, чиято работа е да казва „не“. Всъщност нашата работа е да предложим решение. Ние искаме да защитим банката, но трябва да предложим решение, което да помогне на служителите да работят по-добре“, казва Чуери.

Той препоръчва отговорниците по данните да приложат подобен „ангажиран“ подход към създаването на знания на база наличните данни.

„Наша роля е да осигурим платформата, която помага на служителите да добиват знания. Трябва да вземем работата на организацията като своя задача – да идентифицираме нови източници на данни, например, които могат да бъдат от полза за успеха на бизнеса. Трябва да направим повече за овластяване на хората чрез инструментите и контролите, с които разполагаме, за да извлекат максимална полза от тях“.

Коментар