Над две трети от бизнес данните не се използват

Събраните корпоративни данни не се използват ефективно, сочи доклад
(снимка: CC0 Public Domain)

През следващите две години обемът на корпоративните данни ще нараства средно с 42,2%. Същевременно предприятията използват само 32% от наличните данни, а останалите бездействат, сочи доклад на IDC, на който се позовава сторидж компанията Seagate Technology.

С увеличаване на обемите от данни въпросът за управлението им става все по-важен. Анализът изтъква пет основни бариери пред ефективното използване на данните:

  • невъзможност за пълноценно използване на събраните данни;
  • лошо управление на съхранението;
  • несъбиране в пълен обем на наистина необходими данни;
  • проблеми със сигурността;
  • разхвърляно съхранение на информация.

Според анализаторите, през следващите две години основната задача за предприятията ще бъде да осигурят управление на данните в мултиоблачна и хибридна среда. Две трети от анкетираните съобщават за недостатъчна сигурност на данните, което прави този въпрос важен елемент във всяка дискусия относно ефективното управление на данните.

Докладът показва, че липсващата връзка в управлението на данните е методологията DataOps. Според дефиницията на IDC, DataOps е „методология, свързваща производителите на данни и потребителите”. Въпреки че повечето анкетирани признават DataOps като „много” или „изключително” важна, само 10% от организациите отчитат пълно прилагане на DataOps.

Проучването показа, че наред с други решения, използването на DataOps води до значително по-добри резултати за бизнеса, увеличаване на лоялността на клиентите, приходи, печалба, икономия на разходи и редица други предимства.

Организациите, които могат да използват стойността на своите данни, независимо къде се намират – в ядрото, облака или периферните устройства – ще спечелят значително конкурентно предимство на пазара, анализира IDC.

В проучването са участвали 1500 респонденти, включително от Азиатско-Тихоокеанския регион, Япония, Европа, Северна Америка и Китай.

Коментар