18 млн. евро в подкрепа на българския иновативен бизнес

Предприятия с персонал до 3000 души могат да се възползват от програмата InnovFin
(снимка: CC0 Public Domain)

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) подписаха гаранционно споразумение за допълнителни 18 млн. евро по програмата на Европейския съюз InnovFin. Гаранционната схема е част от политиката на ЕС за справяне с икономическата криза, причинена от COVID-19.

От гаранционната линия могат да се възползват български иновативни и бързоразвиващи се предприятия с персонал до 3000 души, които в резултат на коронакризата изпитват затруднения или правят промени в процеси, продукти и услуги, за да се справят с последствията от нея.

Максималната сума на кредитирането е до 7,5 млн. евро, а срокът – до 5 години за оборотни кредити и до 6 години за овърдрафт и револвиращи кредити. По програма InnovFin компаниите могат да се финансират при облекчени условия и по-добри ценови параметри, тъй като гаранцията от страна на ЕИФ е в размер на 80%.

„Новото споразумение по програма InnovFin е продължение на отличното ни сътрудничество с ЕИФ в подкрепа на българския бизнес. Досега по различни програми с фонда сме подкрепили български компании с над 400 млн. евро”, каза Добромир Добрев, заместник председател на УС на Райфайзенбанк (България) с ресор Корпоративно банкиране и капиталови пазари.

По неговите думи, споразумението идва в много подходящ момент за българските иновативни и развиващи се фирми, които могат да се възползват от още по-облекчени условия за преодоляване на последствията от кризата с коронавируса.

Коментар