Защо всяка компания се нуждае от главен директор по данните

Организациите откриват, че данните, които генерират, имат все по-голяма стойност
(снимка: CC0 Public Domain)

Важността на данните като организационен актив става все по-голяма. Ново проучване на дигиталната консултантска компания West Monroe обосновава наемането на специалисти на позицията „главен директор по данните” (CDO). Бизнесите, които сторят това, имат седем пъти по-голям шанс да монетизират наличните данни.

До 2025 г. данните по света ще възлизат на около 175 зетабайта, според последните прогнози. По пътя към подобно бъдеще организациите откриват, че данните, които генерират, имат все по-голяма стойност. Днес важното е бизнесът да успее да монетизира тези данни: да ги превърне в приходи.

Доказателството вече е видимо, казва Дъг Лейни, сътрудник по иновациите в West Monroe, цитиран от Tech Republic. Организациите, които имат главен директор по данните, се отличават със седем пъти по-голям вероятност да генерират парична стойност от своите данни, отколкото организациите без човек на тази позиция. Освен това за подобни фирми е три пъти по-вероятно да генерират други форми на търговска стойност от обмена на данните – например с бизнес-партньори.

„Всяка компания, която иска да процъфтява в информационната ера или в икономиката на данните, се нуждае от изпълнителен директор, който да отговаря за информационните активи – данните на бизнеса”, каза Лейни, който е и автор на книга за т.нар. инфономика.

Инфономика се нарича концепцията и практиката на третиране на информацията като действителен корпоративен актив. „ИТ директорите твърде дълго се държаха така, сякаш средното им име е „инфраструктура”, а не „информация”, добавя Лейни. „Те бяха силно фокусирани върху „Т”-то от „ИТ”, а не върху „И”-то”.

Непрекъснатият напредък на технологиите изисква някой да отговаря за тази страна на медала, добавя Лейни. „Мисля, че е време да разделим ролята на ИТ директора на две – главен технологичен директор и главен служител по данните”.

Това не е съвсем нова концепция. Има между 10 000 и 15 000 CDO в организациите, които „искат да процъфтяват, а не просто да оцеляват”, казва той. Въпросните организации признават важността на това да имат изпълнителен директор, който осигурява надзор и отчетност за техните активи от данни, отбелязва Лейни.

CDO във финансовите услуги

Установеното от West Monroe съвпада с изводите от друго проучване за ролята на CDO в сектора на финансовите услуги. Според него, агрегирането на данните за риска е тяхната основна грижа, когато иде реч за съответствие с регулациите. Около 88% от финансовите организации отделят 40% или дори повече от общия си бюджет за функции, свързани с привеждането на организацията в съответствие с изискванията, според ново проучване на Worldwide Business Research и InterSystems.

Същото проучването установява, че 69% от организациите посочват липсата на далновидно разбиране за потреблението на данни като пречка за развитието на ефективна стратегия за управление на данните. 87% от анкетираните казват, че прилагат стратегически инициативи за управление на данните, за да повишат рентабилността и да подобрят бизнес-резултатите.

CDO използват новите технологии и архитектури за управление на данни – такива като автоматизирано управление, машинно обучение, произход на данни и блокчейн – за да отговорят на безбройните бизнес-изисквания.

Как се възприемат CDO

Сред другите констатации от проучването на Лейни са, че има два вида CDO: единият е с репутация на ниво „главен”, а другият е по-скоро стратег или съветник на CIO. Организациите със CDO на управленско ниво са четири пъти по-склонни да заявят, че използват данни за трансформиране на бизнеса, и е 3 пъти по-вероятно да споделят данни свободно (или да демократизират данните си) между различни бизнес-единици, казва той.

„И все пак тези, които имат само ИТ директор, отговорен за техните активи от данни, имат 50% по-малка вероятност да еволюират, използвайки анализи на данни”, отбелязва Лейни. Всичко тук се свежда до принципа, че не можеш да управляваш нещо, ако не го измерваш, и не можеш да монетизираш нещо, което не управляваш.

„Установихме, че организациите със CDO на управленско ниво са 3-4 пъти по-склонни да оценят официално своите активи от данни. Всичко започва с разбирането с какви данни разполагате и каква е тяхната стойност, особено неизползваната стойност”.

Какво е необходимо за успешния CDO

Главен служител по данните е позиция, която съществува, общо взето, от 2,7 години средно. 21% от съществуващите CDO са поели тази роля от друга позиция, свързана с боравенето с данни. 32% от CDO са повишени вътрешно до подобно ниво.

Успешните мениджъри на данни имат способността да помогнат на бизнеса да генерира нова стойност от данните, като същевременно гарантират, че данните са добре защитени и управлявани. „Също така намирам, че успешните CDO са много силни в управлението на промените”, казва Лейни.

Той признава, че е „много трудно” да се намерят хора със солидни бизнес- и технически умения. Според Лейни, сега е по-важно да се търсят кандидати с добри бизнес-умения и грамотност по отношение на данните, отколкото да се измества фокусът към технологичните способности.

Коментар