Бизнесът да слуша разработчиците за дигиталната трансформация

Погрешно е схващането, че разработчиците са само писачи на код
(снимка: CC0 Public Domain)

Бизнесът разглежда софтуерните разработчици като ключови за прехода към дигиталната трансформация, но все още ги държи настрана от разговорите за това как трябва да се създават нови продукти. Проучване сред 400 лица, вземащи решения в областта на ИТ, от компанията за облачни комуникации Twilio, установи, че разработчиците често остават извън кръга на дискутиращите при вземането на стратегически решения как фирмите да се справят с проблемите на клиентите.

Бизнес-лидерите често въвличат екипите на софтуерните разработчици едва в края на жизнения цикъл на проектите. Това силно ограничава способността на софтуеристите да предоставят информация за нови продукти и да гарантират, че са ефективни, сочи проучването, данни от което публикува TechRepublic.

Повече от половината изследвани лица (53%), вземащи решения, признават, че никога не са ангажирали разработчиците от началото на проект, въпреки че това е от решаващо значение за възможността да се даде на екипите по разработка шанс да разберат проблемите, които трябва да бъдат решени, от самото начало.

Въпреки това 95% от анкетираните казват, че разработчиците са важни за дигиталната трансформация. Наред с това 91% признават, че разработчиците са ценни за подпомагането на бизнеса да отговори на предизвикателствата на Covid-19.

Въпросът се свежда до погрешно схващане, че разработчиците са само писачи на код, предполага Маркос Плакона, ръководител на връзките с разработчиците в Twilio. „Разработчикът обикновено ще бъде информиран за това какви функции са необходими и изпратен на мястото си, за да напише кода”, обяснява Плакона.

В много случаи битува схващането, че е най-разумно клиентите и разработчиците да се държат напълно разделени, казва още Плакона. Обикновено бизнес-функционерите стоят като посредник и в крайна сметка нерядко се оказва, че по този начин пречат на разработчиците да разберат причините и мотивите зад даден проект.

Но всъщност разработчиците са творческа работна сила! Ако им се даде възможност да разберат проблемите и първопричините на клиента, те могат да използват своя опит, за да намерят гъвкави и много ефективни технологични решения, а не просто да изградят нещо, каквото им бъде наредено.

Наред с това ИТ екипите се оказаха и от решаващо значение за справяне с новите предизвикателства, възникнали от Covid-19. Това принуди много бизнеси да ускорят своите планове за дигитализация, за да оцелеят.

Проучването на Twilio, в което са анкетирани технически директори, ИТ директори и други висши мениджъри от сферата на ИТ, е установило, че почти всички (96%) смятат ролята на технологията за важна по отношение на това как се отговаря на предизвикателствата на пандемията. Над третина (68%) казват, че тя е „много важна”.

От всички 91%, които са заявили, че разработчиците са от решаващо значение за това реагиране, повече от половината (53%) смятат, че ролята на софтуеристите е „много важна”. Този процент е още по-висок (70%) в сектора на ИТ, технологиите и телекомуникациите.

Twilio предполага, че стойността на разработчиците – такава, каквато я възприемат мениджърите – започва да се променя в резултат на пандемията: преди Covid-19 по-малко от една трета (31%) са смятали, че разработчиците са „жизненоважни” за работата на дадена организацията. Този процент се е увеличил до 41% от началото на пандемията.

Въпреки това по-малко от половината анкетирани (47%) ангажират разработчиците от самото начало на даден проект. Мнозинството предпочитат да въвлекат софтуерните си експерти по-късно – например, когато вече има идея за дадена система и тя трябва да бъде изградена. А по-логично е разработчиците да бъдат запитани как трябва да бъде изградена въпросната система, според тях, за да отговаря на дадени бизнес-нужди.

Много по-добре е на разработчиците да се даде проблем за разрешаване, а не просто инструкции за изграждане на конкретни решения, казва Плакона. „Магията на ранното включване на разработчиците е, че когато те са въоръжени с контекста на проблема при клиента и го разбират добре, те могат да предложат далеч по-мащабни решения. Затова най-добрите лидери поднасят най-предизвикателните клиентски проблеми направо пред разработчиците и следят какво ще предложат софтуеристите”.

Това е чудесна формула, която обаче работи само ако разработчиците бъдат овластени да използват креативността си за решаване на проблеми. „Първата стъпка за бизнес-лидерите е да осъзнаят, че разработчиците не са просто технически изпълнители. Ако можете да отключите творческата сила на разработчиците, можете да им дадете потенциала да намерят нови начини за решаване на най-належащите проблеми на организацията”, казва Плакона. В такива ситуации разработчиците се ангажират много по-силно с решаването на проблемите.

Участието на разработчиците във формирането на стратегията остава до голяма степен непроменено, сочи проучването на Twilio – въпреки нарасналото осъзнаване на стойността им в отговора на пандемията. Преди пандемията 36% от респондентите казваха, че екипите им от разработчиците са „силно ангажирани” във вземането на стратегически решения в организацията; сега този процент е почти същият: 37%.

Проучването на Twilio предполага, че организациите от сферата на финансовите услуги са тези, които най-добре са възприели разработчиците в светлината на гореописаните тенденции. Респондентите от финансовия сектор „преобладаващо признават” стойността на технологията като „много важна” в отговор на предизвикателствата на пандемията (84%). Затова те са по-склонни да разглеждат разработчиците като жизненоважни за работата на организацията.

Това възприятие се е увеличило от 42% преди пандемията до повече от половината (51%) към днешна дата. Участието на разработчиците във вземането на стратегически решения също е скочило значително: от 26% „силно ангажирани” на 40%.

Организациите по света едва ли ще се върнат към стария начин на правене на бизнес след края на пандемията, предвижда Плакона. „Вероятно ще видим все по-голямо използване на хибриден модел на работа – съчетаване на онлайн и офлайн предложения – а разработчиците ще имат главна роля в изграждането на бъдещето на това как компаниите взаимодействат със своите клиенти. Организациите, които овладеят това положение, не само ще се възстановят, но ще успеят в цифровата икономика”.

Коментар