Covid-19 ускорява дигиталната трансформация

Наблюдаваме значителна дигитална трансформация в България, казва Здравко Николов
(снимка: Equinix)

Пандемията от COVID-19 вече има сериозен ефект върху начина, по който бизнесът планира своите инициативи за цифрова инфраструктура през следващите три години, според глобалния индекс на взаимосвързаността (GXI), публикуван от Equinix.

Доставчиците на цифрови услуги в отрасли като телекомуникации, облачни и ИТ услуги, доставчици на съдържание и дигитални медии и технологии, се очаква да увеличат капацитета на частната свързаност 5 пъти до 2023 г., поради засиленото търсене от страна на бизнеса да запълни пропуските на дигиталната среда в отдалечените точки (Еdge).

Докато пандемията продължава да ускорява прехода към дигиталната сфера, се очаква бизнесите, подпомагащи отдалечената работа, като например доставчиците на телекомуникационни, облачни и ИТ услуги, да допринесат с 54% за общия ръст на взаимосвързаността в региона ЕМЕА (Европа, Близкия изток и Африка). Така те ще изпреварят други сфери на дейност в региона.

Очаква се Франкфурт, Амстердам, Париж и Лондон да бъдат водещите градове в Европа, що се отнася до ръст на взаимосвързаността. Междувременно целият регион ЕМЕА ще заеме 23% (3,782 терабита в секунда) от глобалния капацитет за взаимосвързаност.

Докладът също така прогнозира, че общият капацитет за взаимосвързаност – начинът за измерване на частната свързаност и трансфер на данни между организациите – ще постигне 45% комплексен годишен темп на растеж (CAGR) от 2019 до 2023 г. в EMEA. Очакваният ръст се дължи на дигиталната трансформация и по-специално на по-голямото търсене от страна на компаниите, разширяващи своята цифрова инфраструктура от централизирани локации до разпределени edge локации.

„Актуалните данни от GXI сочат, че капацитетът за взаимосвързаност и търсенето на частен обмен на данни между организациите продължават да растат в цяла Европа. Наблюдаваме значителна дигитална трансформация в България. Компаниите променят своите архитектури, за да отговорят на повишеното търсене на дигитализацията и ние сме готови да ги подкрепим при все по-честото въвеждане на хибридни мултиоблачни стратегии”, коментира Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix България.

Междувременно, разрастващият се бизнес поддържа взаимодействията в реално време чрез стратегическо взаимосвързване на работните процеси по-близо до и между хора, локации, облаци и данни. Капацитетът на тази свързаност е еквивалентен на 64 зетабайта обмен на данни, което е достатъчно всеки човек на планетата (7,8 милиарда), да изпрати своята пълна ДНК информация в рамките на един час.

Според четвъртото издание на GXI, моделът на възприемане на дигитализацията се е променил. Прогнозата сочи, че доставчиците на услуги ще осигурят по-голям обем на взаимосвързаност (10 284 терабита в секунда до 2023 г.), с близо два пъти повече, отколкото компаниите.

Въпреки това, голяма част от търсените услуги от доставчиците, се очаква да бъдат насочени към компании, които приоритизират своята дигитална трансформация в посока възстановяване след пандемията.

Докладът също така прогнозира, че предприятията с налична цифрова инфраструктура ще увеличат своето конкурентно предимство и ще продължат да са във водеща позиция, що се отнася до ръст на бизнеса, докато тези, които не разполагат с такава, срещат трудности и са зависими от доставчиците на услуги, за да трансформират своите бизнес модели.

Традиционните бизнес отрасли – като например банките и застраховането, производствата, както и професионалните услуги – ще заемат около 30% от глобалния капацитет за взаимосвързаност до 2023 г. Това се дължи на нарастващата нужда от преместване на работни натоварвания към дигиталната (edge) среда, като същевременно се увеличава основната ИТ инфраструктура. Очаква се, че до 2023 г. тези традиционни бизнеси ще достигнат пиков процент на нарастване на капацитета за взаимосвързаност, достигащ 50% на годишна база.

Здравеопазването и науките за живота, както и държавният сектор и образованието, се очертават като водещите традиционни направления по отношение на ръста на взаимосвързаността. Според прогнозата, публичните и частните инициативи, свързани с изкуствения интелект (AI) и машинното обучение (ML), ще доведат до общо 47% комплексен годишен темп на растеж (CAGR) на капацитета за взаимосвързаност в периода 2019-2023 г.

Организациите увеличават значително своето дигитално преимущество чрез изграждане на присъствие в локации с много  и активни потребители и голям брой доставчици, известни като „мрежов ефект”. Според IDC, 80% от лидерите в дигиталната сфера ще усетят влиянието на свързването с множество екосистеми, включително и ще подобрят стойността, която предоставят на крайните клиенти до 2025 г.

Необходимостта от обмен на приложения в дигиталните екосистеми, в реално време, е от съществено значение и създава мрежов ефект за бизнеса. Четвъртото издание на GXI прогнозира, че свързаността от доставчици на услуги до мрежи и доставчици на облачни и ИТ услуги ще са двата основни източника на взаимосвързаност в екосистемите, с планирани 49% общ комплексен годишен темп на растеж в периода 2019-2023 г.

Коментар