Дигиталната трансформация тласка пазара на корпоративен софтуер

Корпоративните приложения са двигателят на бизнеса, предоставяйки данни и интелигентност
(снимка: CC0 Public Domain)

2019-та бе година, в която изразът „дигитална трансформация“ стана повсеместен. Подхранван от текущите инвестиции в тази посока, пазарът е отбелязал здравословен растеж от 7,5%, според данни на International Data Corporation. Обемът на този сегмент от софтуерния бизнес възлиза на 224,6 млрд. долара. Водещите 5 доставчика на корпоративни приложения през 2019 г. са SAP (7,7% дял от приходите), Oracle (5,1% дял), Salesforce (5% дял), Intuit (3% дял) и Microsoft (2,1% дял).

По целия свят предприятията са в процес на дигитална трансформация. Те търсят начини да посрещнат предизвикателствата на цифровата икономика. В хода на тази метаморфоза от критично значение е модерният софтуер със способностите си за автоматизация, свързаност и осигуряване на „видимост“. Той се явява ключово конкурентно предимство за организациите.

Корпоративните приложения са двигателят на бизнеса на компаниите, предоставяйки данните, интелигентността и изчислителните инструменти, необходими за функциониране в света на цифровата икономика. Всяко ниво от бизнеса в рамките на дадена организация зависи от множество софтуерни приложения.

„Инициативите за дигитална трансформация внасят значителни промени в организациите като способност за работа навсякъде и по всяко време, идентифициране на нови знания поради когнитивни и предсказуеми процеси и прекрояване на опита на предприятието, използвайки модерни и облачни бизнес приложения“, казва Мики Норт Рица, вицепрезидент на направлението за корпоративни приложения и дигитална търговия в IDC. „Корпоративните приложения са основата на бизнес-процесите, ангажираността на служителите и опита на клиентите“.

Някои от важните тенденции, които влияят на пазара на корпоративни приложения, дават основание на анализаторите да прогнозират, че:

през следващите пет години световният пазар на приложения за управление на предприятията ще има среден годишен темп на растеж от 3,4%, като приходите ще достигнат 265,7 милиарда долара до 2024 г.;

делът на приходите от облачен софтуер се очаква да нарасне от 40,3% през 2019 г. до 56,8% през 2024 г., тъй като възможностите за растеж се развиват в полза на облачните приложения;

продавачите на корпоративни приложения дават възможност за нови сценарии на използване на корпоративните системи, като залагат на т. нар. „големи данни“, сложни анализи и машинно самообучение, за да разкрият по-ползотворни тенденции в по-широк работен план;

разработчиците и търговците работят и за автоматизиране на задачи от по-ниско ниво в рамките на приложенията. IDC очаква тази тенденция да продължи и да бъде ключов фактор за определяне на пазарното позициониране сред доставчиците на корпоративни приложения в бъдеще.

Междувременно пазарът на корпоративни приложения обхваща цяла група от „вторични“ сегменти: управление на ресурсите на предприятието, управление на взаимоотношенията с клиенти, инженерни приложения, приложения за управление на веригата за доставки и производствени приложения. Всеки от тези вторични пазари се състои от множество функционални сегменти.

Коментар